Прочетете „Условия за ползване на услугата Пакет DOX+“ и след това натиснете бутон „Потвърди“. След това ще бъдете пренасочени към страницата на PayPal. От там следвайте инструкциите, за да закупите пакет DOX+.

Важно! След като плащането е успешно, пакет DOX+ ще се активира в рамките на няколко минути, докато транзакцията приключи.