История е инструмент, който Ви дава възможност да следите както включените Ви услуги, така и периода, за който е активна дадената услуга. От там можете да видите с точност на коя дата и в колко чеса е била активирана дадената услуга.

Имайте предвид, че историята не може да бъде изтривана или изключвана.