Последния вариант е плащане, чрез паричен превод в офис на Easypay.

Прочетете „Условия за ползване на услугата Пакет DOX+“ и след това разпечатайте Вашия уникален код за плащане, който ще намерите малко по-надолу.

Актуален списък с всички офиси на Easypay можете да намерите тук.