Статусът е инструмент, който Ви дава възможност да проверите коя е включената от Вас услуга, на коя дата е активирана, до кога е активна тя, както и какъв е нейният статус.